Veelgestelde vragen

 

01 - Wat is een implantaat?

Een natuurlijke tand of kies bestaat uit twee delen: een wortel en een kroon. Een implantaat vervangt de wortel en kan daarom gezien worden als een kunstwortel. Een implantaat is gemaakt van titanium. Dit is een lichaamsvriendelijk materiaal dat niet door het lichaam wordt afgestoten.

Wanneer een implantaat voldoende vastgegroeid is in het bot, kan er een suprastructuur op geplaatst worden, dit is het gedeelte dat boven het tandvlees zit. De suprastructuur kan een kroon, een brug of een verankering voor een frame of een kunstgebit zijn.

02 - Wat zijn de mogelijkheden met implantaten?

De verschillende behandelmogelijkheden zijn:

-Ter vervanging van een enkele tand of kies.

-Ter vervanging van meedere tanden en kiezen door een implantaat gedragen brug.

-Ter vervanging van meerdere tanden en kiezen door een implantaat gedragen frame. Door het frame vast te laten klikken op implantaten zijn er geen ankers nodig waardoor de esthetiek verbetert.

-Ter vervanging van alle tanden en kiezen door een volledige prothese die wordt vastgeklikt op implantaten. Dat biedt meer comfort omdat de prothese geen drukplekken meer veroorzaakt en voorkomt dat de kaak verder slinkt.

-Ter vervanging van een kunstgebit door een volledig vaste brugconstructie.

03 - Bij wie kunnen implantaten worden geplaatst?

In principe kunnen implantaten bij iedereen die gezond is worden geplaatst, wel moet het gebit volgroeid zijn. Een voorwaarde is wel dat er voldoende bot aanwezig moet zijn en/of extra bot gecreëerd kan worden om de implantaten in te kunnen plaatsen. 

Als er nog eigen tanden en kiezen aanwezig zijn is het van belang dat het tandvlees rondom deze gebitselementen gezond is. De bacteriën die bij ontstoken tandvlees voorkomen, kunnen op het implantaat terecht komen en ervoor zorgen dat het implantaat niet goed ingroeit in het kaakbot. Verder kunnen deze bacteriën een ontsteking veroorzaken van het tandvlees rondom het implantaat. 

04 - Kan een implantaat worden afgestoten?

Nee. De door ons gebruikte titanium implantaten zijn lichaamsvriendelijk (biocompatibel) en worden volledig dooor het lichaam geaccepteerd. Het kan wel voorkomen dat er een ontsteking ontstaat in het tandvlees rondom het implantaat. Dit kan uiteindelijk leiden tot verlies van het implantaat. 

05 - Wat zijn de voordelen van implantaten?

De voordelen zijn:

-Implantaten zitten vast in de kaak en maken een vaste constructie mogelijk, dit is comfortabeler dan een uitneembare voorziening.

-De kaak blijft in model en slinkt niet (verder) rondom de implantaten.

-De eigen tanden en kiezen hoeven niet beslepen te worden.

-Implantaten zijn sterk en niet gevoelig voor tandbederf.

06 - Wat kunnen redenen zijn om implantaten toe te passen?

Implantaten bieden een oplossing in aanvulling op de traditionele tandheelkunde. Denk hierbij aan een loszittend kunstgebit in de onderkaak, dat weer vast komt te zitten. Daarnaast kunnen kronen en bruggen op implantaten worden gemaakt; een situatie waarvoor anders misschien alleen een uitneembare prothese mogelijk zou zijn. 

Andere redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:

- Als u problemen heeft met uw kunstgebit, zoals pijn tijdens eten of een kokhalsneiging.

- Als u een gedeeltelijke prothese (frame) heeft waar u niet aan kunt wennen.

- Als u een etsbrug heeft die regelmatig loskomt.

- Als er onvoldoende tanden en kiezen zijn aangelegd en het overige gebit nagenoeg gaaf is.

- Bij verlies of dreigend verlies van een- of meerdere tanden of kiezen waarvan u of uw tandarts vindt dat ze onmisbaar zijn.

07 - Wanneer kunnen implantaten niet geplaatst worden?

Ernstige gezondheidsproblemen kunnen een implantologische behandeling in de weg staan, zoals recente bestraling van het hoofd-halsgebied, slecht ingestelde suikerziekte of het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld corticosteroïden of bisfosfonaten).

Wanneer er sprake is van osteoporose dient er rekening mee gehouden te worden dat de medicatie, indien mogelijk, aangepast wordt en we het implantaat langer de tijd geven om vast te groeien.

Een slechte mondhygiëne, roken en tandenknarsen zorgen voor een verhoogde kans op problemen.

In een mond met ontstoken tandvlees kunnen geen implantaten geplaatst worden. Wij zullen uw tandvlees daarom van tevoren grondig onderzoeken. De tandvleesontsteking kan eerst behandeld worden door een mondhygiënist.

08 - Hoe worden implantaten geplaatst?

Implantaten worden onder plaatselijke verdoving geplaatst in het kaakbot. In de daaropvolgende 2-6 maanden hecht het kaakbot zich aan de implantaten. In de regel hanteren wij een ingroeiperiode voor de onderkaak van 3 maanden en voor de bovenkaak 4-6 maanden.

Implantaten die dienen als basis voor de nieuwe tanden en kiezen worden na deze periode vrijgelegd en voorzien van opbouwen die door het tandvlees steken.

Tot slot wordt de kroon, brug of prothese vervaardigd. De brug of kroon wordt vastgeschroefd op de implantaten. De prothese klikt op de implantaten.

09 - Zijn er klachten na de behandeling?

Gedurende de behandeling en de eerste uren daarna is de plek waar u behandeld bent verdoofd. Na de behandeling zijn de klachten over het algemeen zeer beperkt. Er kan zich eventuele pijn, zwelling, bloeding, verkleuring van het gezicht, beperkte mondopening en vermoeidheid voordoen. Over het algemeen worden dit soort ongemakken binnen enkele dagen snel minder. Rust en eenvoudige pijnstillende middelen bieden vrijwel altijd uitkomst. 

10 - Mag ik eten of drinken na de behandeling?

Na de behandeling kan er het beste zoveel mogelijk normaal voedsel gegeten worden. De eerste twee dagen kunt u het beste zachte voeding gebruiken. U kunt de korstjes van het brood verwijderen en de warme maaltijd de eerste weken fijn maken. Probeer de eerste twee weken na de operatie het operatiegebied zoveel mogelijk te ontzien. U hoeft echter geen maaltijden over te slaan en u kunt de normale hoeveelheden aanhouden. Voedsel en dranken mogen geen hoge temperatuur hebben, dus bij voorkeur lauw.

11 - Mag ik roken of alcohol drinken?

De kans op succes na het plaatsen van een implantaat is sterk afhankelijk van het wel of niet roken. De kans op complicaties is bij rokers bijna 3x zo groot als bij niet rokers. Door te roken vermindert u de wondgenezing en zult u meer kans hebben op nabezwaren. Per individu kan dit variëren van gevoeligheid van het geopereerde gebied tot het krijgen van forse nabezwaren met koorts en zwelling. Wij adviseren u dan ook om het liefst twee weken voorafgaand aan de operatie niet te roken en vier weken na het plaatsen van de implantaten niet of zo min mogeljjk te roken, om zo de kans op mislukken zo klein mogelijk te houden. Helemaal stoppen is natuurlijk nog beter.

Wij ontraden u ook sterk om 24 uur voor en na de ingreep alcohol te nuttigen. De kans op nabloeding wordt bij gebruik van alcohol groter.

12 - Kan ik mijn kunstgebit dragen na het plaatsen van de implantaten?

Nee, indien de implantaten zijn geplaatst onder een prothese houden wij het kunstgebit na de ingreep in de praktijk. Wij doen dit om zeker te weten dat de implantaten de eerste twee weken niet belast worden. Na twee weken verwijderen we de hechtingen. Op dat moment wordt uw oude kunstgebit aangepast zodat u deze cosmetisch kunt gebruiken. Het is in de daarop volgende tweeënhalve maand wel belangrijk de onderprothese alleen overdag te dragen indien strikt noodzakelijk, om overbelasting van de implantaten te voorkomen.

13 - Moet ik zonder tand(en) lopen na de behandeling?

Nee, als het enigszins mogelijk is maken we een tijdelijke voorziening. Dat kan een tandje zijn dat we er tussen plakken of een uitneembaar plaatje.

14 - Succes en risico's van tandheelkundige implantaten.

Wereldwijd worden er jaarlijks 8.500.000 tandheelkundige implantaten geplaatst. Implantaten hebben een zeer hoog succes percentage van rond de 95%. Dit is veel hoger dan het succespercentage van andere tandheelkundige ingrepen.

Er zijn ook vrijwel geen gevallen bekend van mensen die een overgevoeligheid hebben voor het metaal, medisch titanium. Het materiaal wordt ook door andere medische disciplines gebruikt en is lichaamsvriendelijk. Er wordt van uitgegaan dat als een implantaat eenmaal goed is vastgegroeid, het net zolang meegaat als een natuurlijke tand, mits er goed voor wordt gezorgd.

Sporadisch blijkt dat een implantaat niet vastgroeit en er is daarvoor geen directe oorzaak aan te wijzen. In zo'n geval kan geprobeerd worden om na het verwijderen en de herstelperiode, alsnog een nieuw implantaat te plaatsen. In het ongunstigste geval is dit niet mogelijk, maar zijn de gevolgen voor het lichaam beperkt, omdat het gaatje in het kaakbot dat na het verwijderen van het implantaat ontstaat, zich vanzelf weer opvult.

Complicaties zijn een wondinfectie of een veranderd gevoel in een deel van de mond, de kin of de lip, hetgeen verband houdt met het verloop van de zenuwen in dit gebied. Dit laatste is bij een goede voorbereiding en een ervaren behandelaar echter zeldzaam en bovendien herstelt het zich meestal na verloop van tijd.

15 - Hoe moeten implantaten worden onderhouden?

Een goede mondhygiëne is van groot belang voor het onderhoud van implantaten. Hiervoor krijgt u een passend advies van onze behandelaars en komt u regelmatig terug voor controle van uw implantaten en het tandvlees er omheen.

Voor het reinigen van de tussenruimtes zijn speciale ragers beschikbaar die u kunt bestellen bij  http://www.ragershop.com/

16 - Wat kost een implantologische behandeling?

De verzekeraars kennen vanuit de basisverzekering alleen een vergoeding voor implantaten die nodig zijn bij mensen met een volledig kunstgebit met een sterk geslonken kaak.

Men moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er zijn geen tanden en kiezen meer aanwezig in de mond (dit wordt beoordeeld per kaak).
  • De kaak moet zodanig ver geslonken zijn dat een nieuw kunstgebit geen goede kans op succes heeft.
  • Uitzondering vormt de situatie waarin tanden en kiezen net getrokken zijn en er alleen nog maar een (immediaat) gebit is geplaatst. Vaak wordt er een minimale termijn van zes maanden na het trekken gehanteerd om de kaak opnieuw te beoordelen.

Voor alle overige behandelingen geldt dat er vanuit de aanvullende tandartsverzekering een vergoeding mogelijk kan zijn. Vraag uw behandelaar een kostenbegroting, check uw polisvoorwaarden of informeer dit bij uw verzekeraar.

17 - Wie plaatst de implantaten?

In de praktijk Implantologie Utrecht worden de implantaten geplaatst door implantologen die erkend zijn door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) en voldoen hiermee aan hoge eisen.

18 - Kan ik een MRI laten maken als ik implantaten in mijn lichaam heb?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is tot op heden de laatste ontwikkeling binnen de radiodiagnostiek. De werking is hierbij niet gebaseerd op röntgenstralen, maar op magnetische velden en korte radiogolven. Het is een geavanceerde, pijnloze en ongevaarlijke methode om beelden te maken van het inwendige van het menselijk lichaam. Moderne implantaten van titanium en vullingen of kronen in een gebit zijn geen belemmering voor dit onderzoek.

Het moderne implantaat materiaal is grotendeels van titanium gemaakt. Titanium heeft als eigenschap dat het niet-magnetisch is. Daardoor is er maar weinig invloed op de MRI-scan. Wel dient het implantaat langer dan 6 weken geleden aangebracht te zijn.

Alleen wanneer het metaal dicht bij het gebied ligt dat gescand moet worden, kunnen de beelden verstoord raken. Dit deel van de MRI is dan minder goed te beoordelen. De radioloog weet precies welke materialen de MRI-afbeeldingen wel en niet beïnvloeden.

 

Buiten onze praktijkuren zijn wij telefonisch alleen voor spoedeisende gevallen bereikbaar via een semafoon.

Een afspraak maken voor een eerste of een vervolgbehandeling kunt u telefonisch doen. Hiervoor belt u maandag t/m donderdag tussen 09.00 - 13.00 uur of tussen 14.00 - 15.30 uur met telefoonnummer 030 - 2672215. Buiten deze tijden kunt u inspreken op het antwoordapparaat.

In overleg met u bereiken we het beste eindresultaat. We zetten onze ervaring, kennis en capaciteiten in voor een optimale zorg om zo op lange termijn gezond peri-implantair weefsel te behouden.

“Het is belangrijk om verder te kijken dan alleen de mogelijkheden van een implantaat. Voor- en nazorg zijn misschien nog wel belangrijker dan het plaatsen van het implantaat zelf.“

drs. Lotte Pull ter Gunne, implantoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 - 2672215

implantologie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 implantologie•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring

© 2015 - 2024 Implantologie Utrecht |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf